Terugbetaal- en retourneringsbeleid

VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: identiteit van de verkoper

Artikel 2: toepassingsgebied

Artikel 3: ons aanbod en uw bestelling

Artikel 4: geschenkbon

Artikel 5: prijzen

Artikel 6: betaalmogelijkheden

Artikel 7: levering en verzending

Artikel 8: herroepingsrecht

Artikel 9: conformiteit en garantie

Artikel 10: overmacht

Artikel 11: intellectuele eigendom

Artikel 12: klachtenregeling en geschillen

Artikel 13: privacy

ARTIKEL 1: Identiteit van de verkoper

  • De website oliveera.be is eigendom van Ibycus Business Intelligence GCV.
  • De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Gezusters Grégoirestraat 15, 3010 Kessel-Lo (België)
  • E-mail: couture@gmail.com
  • Telefoonnummer: 0032 (0)489 752 995
  • BTW BE0689.707.513
  • IBAN BE52 3631 7184 2109
  • BIC BBRUBEBB

ARTIKEL 2: Toepassingsgebied

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Oliveera en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Oliveera en de consument.
  2. Om een bestelling via de website te plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn.
  3. Onze algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website
  4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De consument dient zich expliciet akkoord te verklaren met de inhoud van deze algemene voorwaarden, vooraleer de consument kan overgaan tot de koop op afstand.
  5. Oliveera bezorgt, na de koop op afstand, samen met de bestelbevestiging, tevens een kopij van deze algemene voorwaarden aan de consument.
  6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor de bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met de bijzondere voorwaarden, kan de consument zich altijd beroepen op de voor de consument meest voordelige tekst.

ARTIKEL 3: Ons aanbod en uw bestelling

  1. Oliveera beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat wordt verkocht en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om de consument een goede beoordeling te laten maken. Als Oliveera gebruik maakt van afbeeldingen, foto’s en video’s, zijn deze, behoudens vergissing, een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.
  2. Oliveera tracht op ieder moment de desbetreffende informatie zo duidelijk mogelijk te verstrekken. Indien de productbeschrijving fouten bevat, dan zal Oliveera hiervoor niet verantwoordelijk worden geacht. Oliveera zal deze onjuistheden zo snel als mogelijk aanpassen en de goederen terugnemen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Oliveera niet.
  3. Als een product niet beschikbaar blijkt te zijn bij de levering, dan kan Oliveera niet verantwoordelijk worden gesteld, en ook niet voor eventuele schade daaruit voortvloeiend. De Consument wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. In dit geval kan de consument zijn/haar bestelling eventueel volledig of gedeeltelijk annuleren. De terugbetaling zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd op de rekening waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald.
  4. Een bestelling kan, afhankelijk van de beschikbaarheid, opgesplitst worden in meerdere zendingen en dit zonder meerkosten. Deze informatie zal aan de consument worden meegedeeld via mail bij h et verzenden van de 1ste
  5. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst op afstand is definitief zodra we voor de betalingstransactie met krediet-of debet kaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen hebben. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kan Oliveera niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
  6. Om een product aan te kopen, voegt u het gewenste artikel in de juiste maat toe aan uw winkelmandje. Indien tevreden bent over de geselecteerde items, dan kunt u naar de betalingsprocedure overgaan. Indien u al op onze website geregistreerd ben als klant, volstaat het om uw e-mailadres en paswoord in te voeren. Indien nog geen registratie heeft plaatsgevonden, geeft u uw contactgegevens in. Vervolgens kiest u de wijze van levering (zie infra). In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het aanklikken van de bestelknop met als bijschrift ‘bestelling met betalingsverplichting’. Zodra u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief. Wij zullen u per mail een bevestiging overmaken van uw bestelling. Een 2de mail wordt verstuurd bij het verzenden van uw bestelling.

ARTIKEL 4: Geschenkbon

Een geschenkbon wordt in een stijlvolle envelop die u per post wordt toegestuurd

Het gebruik van een geschenkbon is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden:

  1. Een geschenkbon is geldig gedurende 1 jaar, de geldigheidsdatum staat steeds vermeld op de bon
  2. Een geschenkbon kan gebruikt worden bij aankopen op de webshop door het invoeren van de vermelde code.
  3. Een geschenkbon kan op geen enkel moment geruild worden voor geld.
  4. Indien een geschenkbon slechts gedeeltelijk wordt gebruikt, zal voor het resterende bedrag een tegoedbon worden aangemaakt.
  5. De vervaldatum van de tegoedbon wordt vastgelegd op 6 maanden. Deze datum kunt u terugvinden op de bon.
  6. Indien een geschenkbon wordt aangekocht, dan wordt deze naar het door u opgegeven adres opgestuurd.
  7. Oliveera kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het doorgeven van foutieve woon- of e-mailadressen
  8. Indien een geschenkbon wordt gestolen, vernietigd of doorverkocht, kan Oliveera hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

ARTIKEL 5: Prijzen

  1. De prijzen die van toepassing zijn, gelden per stuk of artikel en zijn in euro uitgedrukt, tenzij anders aangegeven.
  2. De prijzen zijn inclusief alle belastingen, btw, taksen en diensten. In bepaalde gevallen rekenen wij verzendkosten aan, hetgeen steeds wordt vermeld voor het definitief plaatsen van de aankoop.
  3. Douanekosten of andere taksen die van toepassing zijn na het voltooien van de verzending, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Oliveera.
  4. Tijdens de periode die Oliveera in haar aanbod vermeldt, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  5. Oliveera aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van het weergeven van een foutieve prijs. Oliveera behoudt zich het recht voor om fouten recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. De consument kan het order met de nieuwe prijs aanvaarden of indien gewenst, overgaan tot het annuleren van de gemaakte bestelling door de consument.

ARTIKEL 6: Betaling en betaalmogelijkheden

  1. Tenzij anders bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk te worden voldaan bij bestelling. Bij gebrek aan betaling, worden de producten niet verstuurd.
  2. Oliveera aanvaardt voor bestellingen via de webshop enkel betaling via de volgende betaalmiddelen: Visa; Master Card, Bancontact (België), Ideal (Nederland).
  3. Al de persoonlijke gegevens van de consument en ook deze van de kredietkaart van de consument worden versleuteld via veilige server software (SSL) om een maximale veiligheid te waarborgen.

ARTIKEL 7: Levering en verzending

  1. Alle goederen worden geleverd op het door de consument bij de bestelling opgegeven adres
  2. De leveringen van Oliveera vinden plaats van maandag tot en met vrijdag
  3. Wanneer een artikel in stock is, wordt het zo snel mogelijk aangeboden op het leveringsadres. Wanneer een artikel niet in voorraad is in de webshop, wordt de consument per e-mail op de hoogte gebracht van de verwachte leveringstermijn.
  4. Leveringen gebeuren via BPost
  5. Als Oliveera niet tijdig kan leveren, verwittigt Oliveera de consument altijd en voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Oliveera dat niet doet, kan de consument kosteloos afzien van zijn/haar bestelling. De terugbetaling zal in dat geval zo snel als mogelijk worden uitgevoerd op de rekening waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Oliveera tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Oliveera bekend gemaakte vertegenwoordigere, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7. Indien de geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbron vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de consument had besteld, moet de consument dit zo snel als mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Oliveera verwijst hiervoor naar haar retourprocedure zoals beschreven onder artikel 8. Het bijgeleverde retourformulier dient hiervoor gebruikt te worden. Eventuele problemen kunnen gemeld worden via oliveera.couture@gmail.com.
  8. Oliveera kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die Oliveera heeft aangesteld.

ARTIKEL 8: Herroepingsrecht

  1. De bedenktijd van de consument gaat in op de dag nadat de consument de producten van Oliveera heeft ontvangen en heeft een duurtijd van 14 dagen. De consument kan binnen deze bedenktijd de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden. De consument heeft hierbij de keuze om het aankoopbedrag terug te vragen, dan wel voor een tegoedbon op de webshop van Oliveera te kiezen. Nadat Oliveera de bestelling teruggekregen heeft, wordt de terugbetaling zo snel mogelijk uitgevoerd op de rekening waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald, dan wel wordt de tegoedbon bezorgd aan de consument op het mailadres waarmee de bestelling oorspronkelijk werd geplaatst.
  2. Tijdens de bedenktijd verwacht Oliveera dat de consument zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Teruggestuurde artikelen mogen gepast zijn, maar mogen niet gedragen zijn. Als de consument de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren, en in de originele staat en rekening houdende met onderstaande instructies:
  3. Het retourneren van de goederen kan gebeuren via afgifte op het kantooradres of door verzending naar het kantooradres. De adresgegevens zijn in beide gevallen:

Oliveera, Gezusters Grégoirestraat 15, 3010 Kessel-Lo, België

a. Indien de consument evenwel geen gebruik maakt van het retouretiket van Oliveera, draagt de consument zelf de eventuele kosten en de verantwoordelijkheid voor het retourtransport binnen BENELUX

b. De consument draagt zelf de eventuele rechtstreekse kosten en de verantwoordelijkheid voor het retourtransport van buiten de BENELUX.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument

5. Het is noodzakelijk om de goederen aan ons hoofdkantoor terug te sturen volgens de door ons opgestelde instructies. De volledige procedure wordt de consument tevens meegestuurd bij de verzending van het pakket.

a. U kunt uw retourpakket terugsturen via de post. In uw doos vindt u een retoursticker. Deze kleeft u op de doos die u naar een postkantoor brengt. Het transport naar Oliveera wordt dan door de post geregeld.

b. Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, vragen wij u het bijgevoegde retourformulier in te vullen en op te sturen in de doos samen met uw goederen.

6. Oliveera wacht met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen.

7. Indien de geweigerde, teruggezonden of teruggebrachte goederen beschadigd, gestolen of verloren gegaan zijn, zal Oliveera hiervoor niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Oliveera mag in dat geval weigeren om tot terugbetaling over te gaan.

ARTIKEL 9: conformiteit en garantie

  1. Oliveera garandeert dat haar goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen, rekening houdende met de specificaties van het product.
  2. Op alle geleverde goederen geldt de wettelijke minimumgarantie van 2 jaar indien het artikel niet conform is aan de bestelde kwaliteit, onder de normale aanbevolen gebruiksomstandigheden.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, kan een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst worden gevraagd.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering, wordt dit geacht al te hebben bestaan voor de levering, tenzij Oliveera het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden dient de consument zelf te bewijzen dat het gebrek al bij de levering aanwezig was.

ARTIKEL 10: Overmacht

  1. In geval van overmacht is Oliveera niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Deze verplichtingen kunnen worden opgeschort voor de duur van de overmacht, dan wel kan de overeenkomst definitief worden ontbonden.
  2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert; onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen in een (telecommunicatie)netwerk of een verbinding of de gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdig levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, enz.

ARTIKEL 11: Intellectuele eigendom

  1. De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Oliveera, hetzij bij andere rechthebbende liggen.
  2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, enz. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 12: Klachtenregeling en geschillen

  1. Eventuele klachten kunnen worden gemeld via couture@gmail.com. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
  2. Op alle overeenkomsten die Oliveera afsluit met klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn bij geschillen enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Wetboek van Economisch Recht.

ARTIKEL 13: Privacy

Oliveera verwerkt persoonsgegevens van de consument conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacy beleid. De op de website geplaatste privacyverklaring en de disclaimer maken onderdeel uit van de overeenkomst en de consument stemt, door via de website een bestelling te plaatsen, uitdrukkelijk in met deze privacyverklaring en disclaimer.

Hulp nodig of nog vragen ?

Contacteer ons via  oliveera.couture@gmail.com met al je vragen betreffende aankopen en retourneren van bestellingen.